Statistik-Tabelle - Leistungen: NGL Rookie Liga D

NGL Rookie Liga D

Bewertungsschnitt

Platz   Name Mannschaft Bewertungsschnitt
1 Saxler Saxler VCU 9.20
2 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 8.50
3 II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 8.20
4 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 7.98
5 Grzyb95 Grzyb95 VCU 7.85
6 Forger1309 Forger1309 VCU 7.74
7 Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 7.60
8 Race4Coffee Race4Coffee VCU 7.54
9 kroesusz kroesusz VCU 7.53
10 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 7.50
11 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 7.44
12 Romanus1702 Romanus1702 VCU 7.19
13 wumbaba_ wumbaba_ VCU 7.01
14 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 6.89
15 xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU 6.84
16 High_Flame High_Flame VCU 6.36

Bewertung (Summe gesamt)

Platz   Name Mannschaft Bewertung (Summe gesamt)
1 Grzyb95 Grzyb95 VCU 188.5
2 Race4Coffee Race4Coffee VCU 180.9
3 wumbaba_ wumbaba_ VCU 161.3
4 Romanus1702 Romanus1702 VCU 143.8
5 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 127.7
6 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 126.5
7 kroesusz kroesusz VCU 120.4
8 Forger1309 Forger1309 VCU 116.1
9 Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 83.6
10 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 82.7
11 xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU 68.4
12 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 52.5
13 High_Flame High_Flame VCU 50.9
14 II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 41.0
15 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 17.0
16 Saxler Saxler VCU 9.2

Zweikämpfe in %

Platz   Name Mannschaft Zweikämpfe in %
1 Saxler Saxler VCU 100.0%
2 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 62.5%
3 xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU 47.1%
4 Grzyb95 Grzyb95 VCU 44.4%
- Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 44.4%
6 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 44.2%
7 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 43.8%
8 II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 42.9%
9 Race4Coffee Race4Coffee VCU 41.4%
10 wumbaba_ wumbaba_ VCU 41.0%
11 Romanus1702 Romanus1702 VCU 40.8%
12 Forger1309 Forger1309 VCU 40.0%
- Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 40.0%
14 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 33.3%
15 kroesusz kroesusz VCU 32.0%
16 High_Flame High_Flame VCU 21.4%

Absolvierte Zweikämpfe

Platz   Name Mannschaft Absolvierte Zweikämpfe
1 wumbaba_ wumbaba_ VCU 83
2 Race4Coffee Race4Coffee VCU 58
3 Romanus1702 Romanus1702 VCU 49
4 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 43
5 Grzyb95 Grzyb95 VCU 36
6 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 32
7 kroesusz kroesusz VCU 25
8 Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 20
9 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 18
10 xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU 17
11 High_Flame High_Flame VCU 14
12 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 8
13 II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 7
14 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 6
15 Forger1309 Forger1309 VCU 5
16 Saxler Saxler VCU 3

Gewonnene Zweikämpfe

Platz   Name Mannschaft Gewonnene Zweikämpfe
1 wumbaba_ wumbaba_ VCU 34
2 Race4Coffee Race4Coffee VCU 24
3 Romanus1702 Romanus1702 VCU 20
4 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 19
5 Grzyb95 Grzyb95 VCU 16
6 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 14
7 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 8
- Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 8
- kroesusz kroesusz VCU 8
- xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU 8
11 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 5
12 II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 3
- Saxler Saxler VCU 3
- High_Flame High_Flame VCU 3
15 Forger1309 Forger1309 VCU 2
- Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 2

Passversuche

Platz   Name Mannschaft Passversuche
1 wumbaba_ wumbaba_ VCU 552
2 Romanus1702 Romanus1702 VCU 322
3 Grzyb95 Grzyb95 VCU 312
4 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 282
5 Race4Coffee Race4Coffee VCU 262
6 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 203
7 kroesusz kroesusz VCU 152
8 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 145
- Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 145
10 xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU 114
11 High_Flame High_Flame VCU 103
12 Forger1309 Forger1309 VCU 100
13 II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 60
14 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 41
15 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 32
16 Saxler Saxler VCU 10

Pässe angekommen

Platz   Name Mannschaft Pässe angekommen
1 wumbaba_ wumbaba_ VCU 440
2 Grzyb95 Grzyb95 VCU 266
3 Romanus1702 Romanus1702 VCU 265
4 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 229
5 Race4Coffee Race4Coffee VCU 222
6 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 171
7 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 130
8 kroesusz kroesusz VCU 122
9 Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 120
10 xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU 98
11 High_Flame High_Flame VCU 87
12 Forger1309 Forger1309 VCU 69
13 II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 54
14 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 32
15 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 30
16 Saxler Saxler VCU 9

Passquote

Platz   Name Mannschaft Passquote
1 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 93.8%
2 Saxler Saxler VCU 90.0%
- II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 90.0%
4 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 89.7%
5 xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU 86.0%
6 Grzyb95 Grzyb95 VCU 85.3%
7 Race4Coffee Race4Coffee VCU 84.7%
8 High_Flame High_Flame VCU 84.5%
9 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 84.2%
10 Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 82.8%
11 Romanus1702 Romanus1702 VCU 82.3%
12 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 81.2%
13 kroesusz kroesusz VCU 80.3%
14 wumbaba_ wumbaba_ VCU 79.7%
15 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 78.0%
16 Forger1309 Forger1309 VCU 69.0%

Ballbesitz gewonnen zu verloren

Platz   Name Mannschaft Ballbesitz gewonnen zu verloren
1 Race4Coffee Race4Coffee VCU 58
2 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 15
3 kroesusz kroesusz VCU 14
4 II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 10
5 Forger1309 Forger1309 VCU 5
6 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 4
7 Saxler Saxler VCU 2
8 Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU -1
9 xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU -2
10 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU -14
11 High_Flame High_Flame VCU -15
12 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU -26
13 Grzyb95 Grzyb95 VCU -35
14 Romanus1702 Romanus1702 VCU -39
15 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU -54
16 wumbaba_ wumbaba_ VCU -89

Ballbesitz verloren

Platz   Name Mannschaft Ballbesitz verloren
1 wumbaba_ wumbaba_ VCU 181
2 Grzyb95 Grzyb95 VCU 102
3 Romanus1702 Romanus1702 VCU 99
4 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 88
5 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 78
6 Race4Coffee Race4Coffee VCU 51
7 Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 44
8 kroesusz kroesusz VCU 43
9 xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU 34
10 High_Flame High_Flame VCU 29
11 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 22
12 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 17
13 II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 12
14 Forger1309 Forger1309 VCU 6
15 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 5
16 Saxler Saxler VCU 4

Ballbesitz gewonnen

Platz   Name Mannschaft Ballbesitz gewonnen
1 Race4Coffee Race4Coffee VCU 109
2 wumbaba_ wumbaba_ VCU 92
3 Grzyb95 Grzyb95 VCU 67
4 Romanus1702 Romanus1702 VCU 60
5 kroesusz kroesusz VCU 57
6 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 52
7 Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 43
8 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 37
9 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 34
10 xD-stefan-xD xD-stefan-xD VCU 32
11 II-Tim-LL II-Tim-LL VCU 22
12 High_Flame High_Flame VCU 14
13 Forger1309 Forger1309 VCU 11
14 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 9
15 Saxler Saxler VCU 6
16 TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 3

Spieler des Tages

Platz   Name Mannschaft Spieler des Tages
1 Grzyb95 Grzyb95 VCU 6
2 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 5
3 Forger1309 Forger1309 VCU 3
4 Karl_Lagerfeld Karl_Lagerfeld VCU 2
- Race4Coffee Race4Coffee VCU 2
6 Werderbremen340 Werderbremen340 VCU 2
7 Romanus1702 Romanus1702 VCU 1
- wumbaba_ wumbaba_ VCU 1
- Kev-Kev094 Kev-Kev094 VCU 1
- TFB_Shaqiri-ii TFB_Shaqiri-ii VCU 1

(TW) Schüsse abgewehrt in %

Platz   Name Mannschaft (TW) Schüsse abgewehrt in %
1 Forger1309 Forger1309 VCU 74.1%
2 Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 57.1%
- kroesusz kroesusz VCU 57.1%
4 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 50.0%
5 Race4Coffee Race4Coffee VCU 20.0%

(TW) Schüsse Abgewehrt

Platz   Name Mannschaft (TW) Schüsse Abgewehrt
1 Forger1309 Forger1309 VCU 43
2 kroesusz kroesusz VCU 8
- Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 8
4 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 2
5 Race4Coffee Race4Coffee VCU 1

(TW) Schüsse aufs Tor bekommen

Platz   Name Mannschaft (TW) Schüsse aufs Tor bekommen
1 Forger1309 Forger1309 VCU 58
2 kroesusz kroesusz VCU 14
- Genji_DeLuXe Genji_DeLuXe VCU 14
4 Race4Coffee Race4Coffee VCU 5
5 Werder_Bremen91 Werder_Bremen91 VCU 4

(TW) Ohne Gegentor

Platz   Name Mannschaft (TW) Ohne Gegentor
1 Forger1309 Forger1309 VCU 4